Chronisch ZorgNet

Chronisch ZorgNet is hét landelijke netwerk van ruim 2200 gespecialiseerde therapeuten die gesuperviseerde beweegtherapie en leefstijlbegeleiding bieden aan mensen met perifeer arterieel vaatlijden (PAV), long- en hartaandoeningen.
Chronisch ZorgNet werd ruim tien jaar geleden opgericht voor patiënten met ‘etalagebenen’, ofwel perifeer arterieel vaatlijden onder de naam ClaudicatioNet. Chronisch ZorgNet bouwt die bewezen succesvolle aanpak in kwaliteit én kosten nu verder uit naar de behandeling van andere chronische aandoeningen, te beginnen met de behandeling van hartpatiënten en patiënten met COPD.
Chronisch ZorgNet werkt continu aan het verbeteren van de zorg voor deze patiënten, zo dicht mogelijk bij huis in sterke netwerken met andere zorgverleners en in nauwe samenwerking met diverse beroeps- en patiëntverenigingen.
Groups for Balance is middels drie therapeuten verbonden aan het Chronisch ZorgNet. Wij bieden zorg aan patiënten met Perifeer arterieel vaatlijden (Claudicatio) en Longproblematiek (COPD – Post Corona)

De Chronisch ZorgNet therapeut gespecialiseerd in Perifeer Arterieel vaatlijden
Perifeer arterieel vaatlijden (PAV) wordt veroorzaakt door slagaderverkalking, waardoor patiënten claudicatio intermittens (etalagebenen) kunnen ondervinden. Klachten zoals pijn of kramp in de beenspieren treden op tijdens het lopen en verdwijnen na enige tijd stilstaan. Naar schatting heeft drie procent van 55-plussers last van PAV en veertien procent van 70-plussers. Roken, te weinig beweging en ongezonde voeding zijn risicofactoren voor PAV.
Chronische ZorgNet PAV-Claudicatiotherapeut; Femke de Koning

De Chronisch ZorgNet therapeut gespecialiseerd in longaandoeningen
De belangrijkste taak van de therapeut is het in kaart brengen van de fysieke beperkingen die het gevolg zijn van COPD. Fysiotherapeutische behandeldoelen worden gericht op fysieke activiteit, fysieke capaciteit en ademspierfunctie verbeteren of optimaliseren. Naast de beperking als gevolg van de aangetaste longen, zijn ook de lichamelijke en psychische gevolgen, zoals angst, benauwdheid en omgaan met de ziekte, belangrijk om mee te nemen. Door de veelal langdurige behandelrelatie tussen patiënt en therapeut kan daarnaast bij uitstek aandacht worden besteed aan leefstijlverandering.
Chronische ZorgNet Longtherapeuten; Bob Kruis, Dennis van de Berg, Sabine van Capel.