Voor professionals

GLI is geschikt voor uw patiënt/cliënt die:

 • 18 jaar of ouder is
 • Overgewicht heeft (d.w.z. een BMI tussen 25 en 30) en daarnaast een verhoogd risico op diabetes of hart- en vaatziekten (volgens de indicatiecriteria uit de NHG-richtlijn Obesitas en de Zorgstandaard Obesitas) of met artrose of slaapapneu.
 • Of ernstig overgewicht heeft (d.w.z. een BMI van meer dan 30)
 • Gemotiveerd is voor deelname aan een leefstijlprogramma

 

Het programma omvat:

 • een totale looptijd van 24 maanden.
 • een combinatie van groepssessies en individuele gesprekken
 • de onderwerpen voeding, beweging, slaap, stress & ontspanning
 • klik hier voor de inhoud van het programma

 

Optioneel (kosten vallen buiten de GLI vergoeding):

 • bewegen onder begeleiding van een fysiotherapeut / beweegcoach bij Groups for Balance: GFB-FIT
 • deelname aan een wandelgroep, GFB wandelen

 

Route van patiënt

Rol van de huisarts/verwijzer binnen GLI

 1. U signaleert een patiënt met inclusiecriteria voor de GLI (volwassenen vanaf een matig verhoogd gewicht gerelateerd gezondheidsrisico (GGR) of artrose of slaapapneu.
 2. U overlegt de mogelijkheid over het volgen van een GLI met uw patiënt, geeft de patiënt de informatiefolder en gaat na of de patiënt gemotiveerd is voor deelname aan het programma.
 3. Bij instemming van de patiënt met het programma stelt u een verwijsbrief op en zet deze direct door naar Groups for Balance – Leefstijlcentrum via Zorgdomein.
 4. Een leefstijlcoach van Groups for Balance – Leefstijlcentrum Alkmaar verzorgt de intake voor en u krijgt hierover een terugkoppeling.
 5. Indien de patiënt gaat deelnemen aan het programma ontvangt u na 8 maanden en na 24 maanden ook een terugkoppeling van ons.

 

Locaties van onze GLI’s

Vanuit Groups for Balance – Leefstijlcentrum Alkmaar worden op meerdere locaties GLI’s gegeven door gecertificeerde leefstijlcoaches: 
– Alkmaar: Groups for Balance – Leefstijlcentrum Alkmaar, Frieseweg 13
– Heiloo: Het Trefpunt, Abraham du Bois Hof 2
– Castricum: Dorpshuis de Kern, Overtoom 15
– Uitgeest: Medisch Centrum Molenstraat, Molenstraat 1
– Egmond: Dorpshuis de Schulp, Visweg 45 – Egmond Binnen
De individuele gesprekken en de groepssessies vinden per locatie plaats op bovengenoemde adressen.

 

Vergoeding GLI-Alkmaar

Deelname aan GLI-Alkmaar wordt  vergoed vanuit de basisverzekering vanuit de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). Daarbij geldt geen eigen risico. Deelname aan de GLI wordt daarom door iedereen vergoed die voldoet aan de inclusiecriteria.