Leefstijlbegeleiding op gezinsniveau

Leefstijlbegeleiding op gezinsniveau 

Als je wilt gaan werken aan je leefstijl, is het fijn als je wordt ondersteund door je omgeving. Bijvoorbeeld door je gezin. Deze unieke interventie verbindt leefstijlbegeleiding voor kinderen en jeugd (Vet Cool) met de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) voor volwassenen. Zo ga je met het hele gezin aan de slag! Dit is enorm krachtig. Zowel voor de ouders als voor de kinderen. Door kinderen op tijd aan te leren wat gezonde gewoontes zijn, worden mogelijke (ernstige) gevolgen van overgewicht voorkomen. Gezinnen leren gezamenlijk tijdens het programma hun leefstijl op een positieve wijze te veranderen.

Hoe werkt het?

Je kunt meedoen als gezin met kind(eren) in de leeftijd van 2 tot 18 jaar die (beginnend) overgewicht of obesitas hebben. Het is belangrijk dat zowel het kind als de ouders gemotiveerd zijn om mee te werken aan leefstijlverandering!

We starten met een intakegesprek met ouders en kind(eren) en de orthopedagoog, kinderfysiotherapeut, kinderdiëtist en leefstijlcoach. Aan de hand van de wensen en behoeften van het gezin, ga je met de gewenste zorg aan de slag. Ook groepsbegeleiding is onderdeel van de interventie. Dit betekent dat er maandelijks een groepsbijeenkomst plaatsvindt waar informatie over een gezonde leefstijl gedeeld wordt.

Orthopedagoog

De orthopedagoog begeleidt ouder en kind bij het proces op weg naar een gezonde levensstijl. Gedragsverandering is erg lastig. De orthopedagoog ondersteunt hierbij. Jullie gaan onder andere aan de slag met:

– Motiveren van het kind door beloning en aanmoediging.
– Omgaan met moeilijke momenten en het oplossen van problemen.
– Wat is de relatie tussen emotie, eten en bewegen?
En meer.

Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut ondersteunt op diverse manieren, onder andere bij:

– verhogen van het energieverbruik (conditietraining) in spelvorm.
– het stimuleren van een actieve leefstijl buiten de sessies.
– plezier krijgen in bewegen
– verhogen van zelfvertrouwen en zelfbeeld.

Het is de bedoeling dat het kind twee maanden na de start van het programma ingeschreven staat bij een sportvereniging, zodat ‘de norm van bewegen’ kan worden behaald. De kinderfysiotherapeut helpt bij het zoeken naar een geschikte sport.

Kinderdiëtetiek

De kinderdiëtist helpt ouder en kind begrijpen wat goede voeding is en waarvoor dit nodig is. Kinderen zijn puur en eerlijk in hun eetgedrag. Eten moet vooral ‘gewoon’ lekker en leuk zijn.  Er wordt veel aandacht besteed aan omgaan met eten, leren proeven en leren keuzes te maken. Plezier in eten is daarbij het uitgangspunt. Samen worden er individuele doelen en gezinsdoelen opgesteld. De diëtist geeft individuele begeleiding en daarnaast een aantal groepsbijeenkomsten.

Leefstijlcoach

De GLI (Gecombineerde Leefstijl Interventie) is er voor de ouders en bestaat uit een combinatie van groepsbijeenkomsten en individuele gesprekken gericht op thema’s als gezondere voeding en eetgewoonten, het verhogen van de lichamelijke activiteit/structureel bewegen, slapen, stress en ontspanning ter bevordering van gedragsverandering.

Preventiemedewerker

Kinderen van rokende ouders hebben 2,73 keer zoveel kans om later ook roker te worden. Met alle gevolgen voor de gezondheid van dien. De preventiebegeleider kan ouders ondersteuning bieden bij het stoppen met roken. Daarnaast bieden zij ondersteuning bij (overmatig) alcohol en/of drugsgebruik.

Kosten en deelname

Het programma is kosteloos voor het hele gezin. Vergoeding valt binnen de zorgverzekering en er is geen eigen risico van toepassing.

De gesprekken met de orthopedagoog, kinderdiëtist, leefstijlcoach en preventiemedewerker vinden plaats op afspraak en worden afgestemd op jullie persoonlijke situatie. De beweeggroep komt op een vast moment in de week samen.

De interventie Leefstijlbegeleiding op gezinsniveau wordt in Alkmaar uitgevoerd in samenwerking met Kinderdiëtetiek de Bloei, Brijder specialist in verslavingszorg en Groups for Balance Leefstijlcentrum Alkmaar. Dit programma wordt (mede) mogelijk gemaakt door subsidie vanuit het Alkmaars Preventieakkoord.

Onze specialisten

Linda Leegwater

Daniëlle Verdegaal

Femke de Koning

Bettina Bouwman

Afspraak aanvragen

Wij nemen contact met je op om een afspraak te maken

Waar kunnen wij je nog meer mee helpen?

Ik wil herstellen van mijn
Blessure of klacht

Ik wil trainen en
Fitter worden

Direct contact opnemen