Je personeel gezond en fit

De vitaliteitsbegeleiding binnen uw organisatie.

“Een gezonde leefstijl in het DNA van de organisatie laten beklijven.”

“Tools aanreiken om een gezonde leefstijl intern voor en door de organisatie te faciliteren.”

“Beschikbaarheid van specialistische input en expertise middels korte lijnen met zorgprofessionals.”

Deze drie zinnen vormen de basis van het Groups for Balance vitaliteitsplan voor uw bedrijf.

Het doel is om op verschillende manieren alle facetten van vitaliteit binnen uw organisatie te bevorderen. Hierbij rekening houdend met ieders niveau en laagdrempelig voor alle medewerkers.

Seizoenen

De basis van de inrichting van het vitaliteitsplan richt zich op de vier seizoenen. Daarbinnen wordt ingezoomd op de drie belangrijkste pijlers van vitaliteit: de thema’s balans, voeding en beweging. Deze thema’s staan elk seizoen centraal. De begeleiding omtrent de seizoenen en thema’s bestaat uit de seizoens kick-offs, het faciliteren van posters, vitale weetjes en een vitaliteitskalender, thematische workshops, maar ook bewegen onder begeleiding op de werkvloer, het vitaliteitsspreekuren, vitaliteitsscan, behoeftegerichte interventies en begeleiding voor iedereen binnen uw organisatie

Doelgroep

Het groups for Balance vitaliteitsplan is ontwikkeld voor complete organisaties. Wij hechten veel waarde aan inclusiviteit, al realiseren wij ons dat er vanwege bijvoorbeeld omvang of behoeften van de organisatie wellicht verschillende accenten kunnen zijn. Graag brengen wij dit in kaart om van daaruit dat af te stemmen.

Doel

Het primaire doel is het stimuleren van een gezonde leefstijl voor alle werknemers binnen uw organisatie. Het secundaire doel is het inbedden van een gezonde leefstijl in het DNA van de organisatie, zodat werknemers ook van binnenuit als vitaliteitsaanjagers kunnen fungeren. Positieve energie tesamen met intrinsieke motivatie, vertrouwen in eigen kunnen, veerkracht en toekomstgericht denken spelen hierbij een belangrijke rol.

Oriëntatie gesprek in uw bedrijf

Graag gaan we met u het gesprek aan zodat we uw behoefte en ambities op het gebied van vitaliteit binnen uw bedrijf in kaart kunnen brengen. Naar aanleiding van deze gesprekken zullen we een op maat gemaakt vitaliteitsplan presenteren.