Missie en visie

“Groups for Balance is de partij in de regio Alkmaar die optimale ondersteuning biedt in het ontwikkelen van eigen regie en aanpassings-vermogen van cliënten op het gebied van gezondheid, preventieve en curatieve zorgbehoeftes“

Over Groups for Balance

Het team van therapeuten en coaches begeleidt, motiveert en inspireert om gezondheid, vitaliteit en leefstijl te verbeteren van en met onze cliënten.

Onze drijfveren

Samen voor gezondheid

Gezondheid is een kostbaar bezit. Het verdient onze aandacht en onderhoud. Leren luisteren naar lichaam en geest en er goed voor zorgen, dat is de uitdaging. Soms lukt dat niet op eigen kracht. Onze medewerkers zetten zich als team en individueel in om samen met jou jouw gezondheidsdoelen te behalen. Onbevooroordeeld luisteren naar iedere cliënt, positieve energie, oprechte interesse in de mens en plezier in wat we doen, dat zijn onze uitgangspunten. Zo achterhalen we samen welke behoeften er zijn. Soms zijn het terugkerende of leefstijl-gerelateerde klachten en gaat behandeling hand in hand met preventie, bewustwording en eigen verantwoordelijkheid nemen. ‘Zelfmanagement’ is een veel gebruikte term de laatste jaren, echter lukt het soms niet alleen. Door het samen met jou te doen, is het resultaat vele malen beter. Wij denken in mogelijkheden! 

Gezondheidscirkel

Gezond zijn betekent niet alleen maar vrij zijn van lichamelijke klachten. De totale gezondheid bestaat uit meerdere aspecten, zoals bewegen, voeding, ontspanning en het mentale welbevinden. Met onze gezondheidscirkel brengen we de zorgbehoefte in kaart. We gaan tijdens een uitgebreid gesprek opzoek naar de intrinsieke motivatie van onze client, waarbij de benadering vanuit de positieve gezondheid essentieel is. Het voeren van het ‘andere’ gesprek leidt tot het denken in mogelijkheden in plaats van beperkingen.

Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid wordt steeds meer ingezet in de gezondheidszorg. Ook bij Groups for Balance – Leefstijlcentrum Alkmaar zetten wij deze mooie en bijzondere benadering in. Binnen de gezondheidszorg kijken we vaak naar de negatieve kanten van gezondheid, namelijk naar klachten en ziekte. Dat geldt ook voor fysiotherapie: hier denk je pas aan als je pijn of bewegingsklachten krijgt. 

Andere kijk op gezondheid

Veel klachten kunnen we verhelpen of verminderen, maar soms is een beperking blijvend of zijn klachten chronisch. Betekent dit dat iemand dan minder gezond is? Wel als we alleen focussen op de lichamelijke gezondheid. Maar als we de definitie ‘gezondheid’ breder maken, ontstaat er een ander beeld. Bij Positieve Gezondheid zijn de lichaamsfuncties slechts één van de zes belangrijke factoren die invloed hebben op jouw welzijn. Andere voorbeelden zijn jouw mentale welbevinden, kwaliteit van leven en sociaal/maatschappelijk meedoen. Met Positieve Gezondheid kijken we naar de hele mens. 

Positieve Gezondheid en vitaliteit begint hier voor iedereen.

‘Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven’.  (Machteld Huber, 2012)