Kinderfysiotherapie baby en dreumes (0-2 jaar)

Kinderfysiotherapie en kinderoefentherapie in Alkmaar

Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen zij hun zintuigen en motoriek. Bij sommige kinderen is er sprake van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Dit kan het gevolg zijn van een aandoening of een tekort aan bewegingservaring. De kindertherapeut beschikt over specifieke kennis over de ontwikkelingen van kinderen en heeft vaardigheden om kinderen (en ouders) te begeleiden naar optimaal functioneren.

Wanneer u zich zorgen maakt over de motorische en/of zintuiglijke ontwikkeling van uw kind, kunt u met uw vragen terecht bij de kindertherapeut.

Voorbeelden van behandel indicaties bij zuigelingen (0-2 jaar) kunnen zijn:
 • het achterblijven in de ontwikkeling van het rollen, zitten, kruipen, staan, lopen asymmetrische zuigeling (voorkeurshouding)
 • een scheef of afgeplat hoofdje
 • huilbaby
 • billenschuiven
 • een hoge spierspanning (dit gaat vaak gepaard met overstrekken en huilen);
 • een lage spierspanning (een kind voelt dan te slap aan en neemt weinig eigen initiatief in bewegen);
 • problemen met sensorische informatieverwerking

Problemen in de ontwikkeling door achterliggende problematiek:

 • cerebrale parese
 • spina bifida (open ruggetje)
 • pre/dysmature kind
 • plexus brachialis laesie

Vergoeding

Vergoeding van de zorg door de zorgverzekeraar

Aanmelding Kinderfysiotherapie

De hulpvraag van kind, ouders en overige betrokkenen wordt als uitgangspunt genomen. Vanuit de hulpvraag maakt de kinderfysiotherapeut een analyse van de probleemgebieden met speciaal voor kinderen ontwikkelde gestandaardiseerde testen, observatie en vragen.

Onze specialisten

Maartje van den Kommer

Kathelijne Keizer

Daniëlle Verdegaal

Bettina Bouwman

Afspraak aanvragen

Wij nemen contact met je op om een afspraak te maken

Waar kunnen wij je nog meer mee helpen?

Ik wil werken aan
een gezondere leefstijl

Ik wil trainen en
Fitter worden

Ik wil herstellen van mijn
Blessure of klacht